Szkła kontaktowe - czy pomagają w korygowaniu wzroku?

Szkła kontaktowe mogą być częściowo refundowane przez pracodawcę, pod warunkiem że ich noszenie zalecił lekarz higieny pracy. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku, gdzie w § 8 ustawodawca wyraźnie mówi iż, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, jeśli zaleci to lekarz w wyniku przeprowadzonych badań okulistycznych, w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej. Prawodawstwo europejskie poszło nawet o krok dalej, ponieważ przepisy mówią ogólnie o „urządzeniach korygujących wzrok” dla pracownika, o ile zaleci je lekarz. W tym momencie sprawą dyskusyjna jest polskie nazewnictwo polskich autorów prawa i tłumaczenie sporządzone pod ich wpływem, gdzie czasem niepotrzebnie są wprowadzone pojęcia szczegółowe w ramach pojęć ogólnych.

Czym są soczewki?

Zarówno okulary jak i soczewki kontaktowe są to urządzenia korygujące wzrok, czyli maja takie same zadanie. Wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik mógł wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o zwrot kosztów zakupu również soczewek kontaktowych. Zazwyczaj działa to w ten sposób, że pracownik przynosi fakturę za okulary bądź wymianę soczewek, na której są dane pracodawcy, jego adres i NIP, a pracodawca na tej podstawie rekompensuje koszty zakupu.

Sposób na poprawę wzroku

W większości zakładów obowiązuje reguła ustanowiona na poczet zwrotu wartości soczewek, że zwrot dotyczy wartości soczewek okularowych nie oprawek, więc w przypadku soczewek kontaktowych koszty oprawek są automatycznie wyeliminowane. Trzeba pamiętać, że zwrot kosztów wyposażenia okularów dotyczy tylko sytuacji, gdzie noszenie urządzeń korygujących zalecił lekarz uprawniony do tego. Dotyczy to każdego pracownika, który w czasie pracy spędza przed ekranem komputera co najmniej połowę czasu pracy, co budzi spore kontrowersje, ponieważ do jednego worka wsadzony jest czas pracy urzędnika biurowego (czyli 40 godzin w tygodniu) i nauczyciela (np. 20 godzin w tygodniu).

Cena oprawek okularów

Rozporządzenie definiuje jednoznacznie monitor ekranowy, jaki jest używany do pracy, pomimo tego niektórzy pracodawcy uważają, że jeśli wyposażą pracownika w lepszy monitor, nie muszą ponosić kosztów równowartości okularów czy soczewek kontaktowych, co jest błędne. Wysokość zwrotu kosztów poniesionych z zakupem nie jest do końca zdefiniowany jednoznacznie. Tutaj kwestią sporną jest cena oprawek okularów, których cena wynika z wyboru pracownika. Przyjęte zostało, że pracodawca powinien pokryć ceny średniej jakości oprawek, a najczęściej w zakładzie pracy jest podana kwota do której można ubiegać się o zwrot.

O serwisie

Korzystając z naszych porad, bez problemu poradzisz sobie z odpowiednim wyborem okularów czy soczewek. Pokazujemy, że praca przed komputerem nie musi być męcząca, wystarczy umiejętnie dobrać okulary, które poprawią komfort naszej pracy.

Zadbaj o swój wzrok razem z nami.

Kontakt

kontakt@universalis.com.pl

Galeria